• محصول آلمان
  • میکس سایز
  • وزن بسته  ۵ کیلوگرم
  • میانگین ۱۲ تیکه در یک کیلو
برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
مکالمه را شروع کنید