• محصول آلمان
  • میکس سایز
  • وزن بسته  ۱۰ کیلوگرم
  • میانگین ۲۴ تیکه در کل پک
برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
مکالمه را شروع کنید