محصول آلمان

میکس سایز

پکدار و نایلکس دار

وزن بسته ۲۰ کیلوگرم

میانگین ۶۰ الی ۶۵ تیکه در ۲۰ کیلو

برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
مکالمه را شروع کنید