• محصول آلمان
  • میکس سایز
  • وزن بسته ۸ کیلوگرم
  • میانگین ۸ تیکه در یک کیلو

 

برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
مکالمه را شروع کنید