• محصول آلمان
  • میکس سایز
  • نایلکس دار
  • وزن بسته ۵ کیلوگرم
  • میانگین ۶ تیکه در یک کیلو
برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
مکالمه را شروع کنید